201504BBB명동

 

BBB 명동모임 방문을  환영하고 축복합니다.

 

♡  장    소 :  영락교회 봉사관 501호
♡  일    시 :  매주 화요일  오후  7시30분

                   

 

   HOLYNET.JPG                     QT.JPG                말씀암송2.JPG  

 

 

 

♡ 대    표 :  유근용 010-3624-9751/ 자매부대표 : 김옥주 011-9828-3474 / 형제부대표 유오근 010-5690-5798 

♡ 모임후원계좌 : KEB하나 620-251468-495 (예금주 : 황상인)

 

202001BBB모임일정.gif

 

202001BBB명동사역일정.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 


카페 정보

회원:
89
새 글:
0
등록일:
2009.09.21

로그인

오늘:
3
어제:
6
전체:
125,436